.

COOPERATIVA AGRICOLA I RAMADERA
.

La idea d'aquest projecte sorgeix d'en Pere i la Roser de Blanes.

.

Ells comenten:

.

 " després de passar una setmana a Gàmbia, i concretament uns dies a Kuwonku, poble d'un amic nostre que treballa a Blanes, un s'adona de les grans necesitats que tenen aquest gent. Son gent feliç, però amb unes mancances importantísimes.

Tenen un clima excel·lent per al cultiu de verdures i de fruita tropical. Tenen ramats de vaques, però no donen llet, i tot això es deu a una falta d'imaginació, de coneixements i de diners. El gran problema que es planteja per als cultius, son els ramats lliures, fet que obliga a tancar els camps. també hi ha la manca d'aigua (pous). Tot són problemes fàcils de resoldre amb alguns diners"

.


.

.

Podeu veure mes fotografies  a NECESSITATS I FOTOS.

.

La nostre associació donarà soport per aconseguir el projectes futurs de KUWONKU.ORG en l'area Agricultura:

.

- Projecte Hidroagrícola.
.
- Projecte per a la mecanització agrícola:
aconseguir un tractor per a augmentar la producció agrícola i modernitzar la maquinària obtenint així una millora de la terra conreada.

.

Creació d’una cooperativa:

.

Cal contemplar la creació d’una cooperativa, que pugui establir unes normes i directrius per a un bon funcionament de les feines agrícoles. Aquest seria l’últim estadi, i és important entendre aquesta cooperativa amb matisos i limitacions, ja que s’ha d’aplicar dins d’un context social diferent al d’aquí, a Catalunya. Serà una cooperativa popular, pactada per ells mateixos amb petits matisos de les persones catalanes que estiguin durant aquell temps col·laborant amb ells.
Els beneficis que obtinguin dels productes excedents seran reinvertits per cobrir les necessitats més urgents de la població de Kuwonku.
.
- Resum d’activitats a realitzar:

.
ACTIVITAT 1:

.

- Construcció d’un pou i línies de reg. (Construit i regant)

.

.

.

.

.

.

Tenim intencions de fer-ne 1 pou en mig de cada 4 parcel·les de diferents propietaris que participin amb la cooperativa.

.
ACTIVITAT 2:

.

- Tancament del terreny de cultiu . (Realitzat)

.
- Cultiu en viver de les plantes a sembrar. (Primera sembra realitzada)

.

.

.

.

- Adobament de camps. (Part de la primera parcel·la realitzada)

.

.

.
.
ACTIVITAT 3:

.

- Cultiu de farratge i grana.
- Construcció d’un galliner.
.
ACTIVITAT 4:

.

- Construcció d'un estable.

.

ACTIVITAT 5: 
.
- Iniciar una Cooperativa Popular Agrícola i Ramadera.
- Formació sobre cooperativisme.
(Iniciada)